Golden Cubes Awards 2020/2023

O konkursie

Golden Cubes Awards to realizowany od 2011 roku przez Międzynarodową Unię Architektów konkurs na najciekawsze projekty z zakresu edukacji architektonicznej. W jego ramach nagradzane są osoby i instytucje propagujące wiedzę o architekturze oraz wspierające dzieci i młodzież w rozumieniu, jak kształtuje się ich najbliższe otoczenie.

Polska edycja konkursu organizowana przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki to nie tylko okazja by nominować do tej międzynarodowej nagrody polskie projekty oraz szerzej promować dorobek polskiej powszechnej edukacji architektonicznej, ale też szansa na docenienie aktywnych edukatorów kształtujących świadomość roli architektury wśród osób do 18 roku życia. Międzynarodowy konkurs wpisuje się w edukacyjną misję Instytutu i otwiera kolejne przestrzenie wymiany doświadczeń i pomysłów na upowszechnianie wiedzy o architekturze i urbanistyce. Jest też okazją do podsumowania działań edukacyjnych w Polsce i zaprezentowania sylwetek osób zmieniających polską powszechną edukację architektoniczną

Konkurs jest częścią programu „Architektura i Dzieci”, w ramach którego Międzynarodowa Unia Architektów i organizacje członkowskie szukają sposobów na wspieranie współpracy między architektami, a nauczycielami i edukatorami oraz kumulują wiedzę, pomysły, materiały i narzędzia, które mogą wspierać edukację młodych pokoleń. Wychodząc z założenia, że architektura towarzyszy człowiekowi nieustannie i jest scenografią jego działań, zjednoczone wysiłki wspierające dzieci i młodzież w rozumieniu jak kształtuje się przestrzeń zabudowana, będą wpływać na podniesienie jakości ludzkiego życia. W tę misję wpisują się też działania utworzonego przez NIAiU Zespołu ds. Powszechnej Edukacji Architektonicznej, którego celem jest stawianie podwalin dla systemu powszechnej edukacji architektonicznej w Polsce oraz szerzenie świadomości znaczenia naszego środowiska zurbanizowanego.

Konkurs Golden Cubes Awards organizowany jest co trzy lata i składa się z dwóch etapów: krajowego i międzynarodowego. Podczas krajowych selekcji, organizacje członkowskie Międzynarodowej Unii Architektów nominują po jednym kandydacie w wymienionych kategoriach: media audiowizualne, publikacje, instytucje i szkoły Nominowani przechodzą w ten sposób do etapu międzynarodowego, gdzie jury przyznaje po jednej nagrodzie w każdej kategorii. Od 2020 roku Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki organizując polską edycję, umożliwia polskim edukatorom architektonicznym udział w konkursie i zaprezentowanie się szerszej publiczności.

Druga polska edycja

Druga polska edycja konkursu Golden Cubes Awards została rozstrzygnięta 2 marca 2023 roku. Niezależne jury w składzie: Jan Körbes, Magda Grabowska-Wacławek / BOVSKA, Agnieszka Rasmus-Zgorzelska, Jakub Szczęsny i Dariusz Śmiechowski wyłoniło trzy projekty, które będą reprezentować Polskę podczas międzynarodowej edycji konkursu, oraz przyznało dwa wyróżnienia. 

Nominowani:

Media audiowizualne: W tej kategorii nie przyznano nominacji
Publikacje: Seria książek obrazkowych ,,Miasto Potwór‘‘ i ,, Tu i teraz!”, Joanna Guszta
Instytucje: „Jakie to zwierzę?” współprojektowanie w Zoochitecture Studio, Fundacja Form i Kształtów / Zoochitecture / Iza Rutkowska
Szkoły: Na szlaku zygzaku, Katarzyna Szpernalowska, Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Gdańsku

Wyróżniono dwa projekty: „Warsztaty architektoniczne dla ukraińskich dzieci” Joanny Tarkowskiej z Fundacji Wzornictwo i Ład oraz publikację „Laboratorium Architektury” wydaną przez Muzeum Architektury we Wrocławiu (autorki: Patrycja Mazurek i Agnieszka Gola, ilustracje Paweł Mildner)

Na konkurs wpłynęło 31 zgłoszeń od osób i organizacji z całej Polski, co pokazuje, jak wiele już się dzieje w krajowej powszechnej edukacji architektonicznej. Tym samym konkurs okazał się idealnym pretekstem do przyglądania się działaniom edukatorów i tworzenia mapy dobrych praktyk powszechnej edukacji architektonicznej w Polsce. 

Wręczenie nagród w piątej międzynarodowej edycji Golden Cubes Awards odbędzie się podczas Kongresu Międzynarodowej Unii Architektów (UIA) w lipcu 2023 roku w Kopenhadze. We wrześniu 2023 roku odbędzie się też edukacyjna wystawa organizowana przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki prezentująca nominowane i wyróżnione projekty z dwóch polskich i międzynarodowych edycji.

Sylwetki laureatów i wyróżnionych

Przegląd najciekawszych projektów edukacji architektonicznej adresowanych do dzieci i młodzieży nie mógłby się odbyć bez ich twórców i realizatorów. Warto pamiętać, że to dorośli kształtują w młodych osobach wrażliwość na otaczającą ich przestrzeń, zrozumienie tego jak się ona kształtuje i w jaki sposób może realizować różne ludzkie potrzeby. Aby te działania były skuteczne, warto doceniać edukatorów, którzy przecierają szlaki i inspirują swoimi projektami do jeszcze ciekawszych działań w polu powszechnej edukacji architektonicznej. Nominowani i wyróżnieni w drugiej polskiej edycji Golden Cubes Awards to osoby i organizacje, którym warto się przyglądać.

Joanna Guszta

LAUREATKA W KATEGORII PUBLIKACJE

Joanna Guszta to współzałożycielka wydawnictwa i studia graficznego Ładne Halo, której publikacje: „Miasto Potwór“ i „Tu i teraz!“ zostały nominowane przez Jury.

Opracowuje koncepcje wydawnicze, współpracuje z ilustratorami, pisze, łączy pracę nad tekstem z wykorzystaniem w narracji obrazu. Autorka i pomysłodawczyni książek dla dzieci i młodzieży, m.in. „Sklepy”, „Miasto Potwór”, „Halo! Tu dźwięk!”, „Tu i teraz!”. Najnowsza, „Nie tylko place zabaw”, miała premierę w marcu 2023 roku. W latach 2020–2021 prowadziła rubrykę felietonów o znakach graficznych „ZNAK o znakach” w Miesięczniku ZNAK. W kolektywie Mamy Projekt autorka tekstów i producentka wydawnictw oraz współtwórczyni rozmaitych projektów edukacyjnych dla dzieci o tematyce ekologicznej, przez architektoniczną, po kulturalną. Lubi pracę na styku edukacji, nauki, sztuki czy nowych technologii, i często tak działa – w interdyscyplinarnych zespołach.

Muzeum Architektury we Wrocławiu

WYRÓŻNIENIE W KATEGORII PUBLIKACJE

Za publikację „Laboratorium Architektury” odpowiedzialne jest Muzeum Architektury we Wrocławiu, autorkami są Patrycja Mazurek i Agnieszka Gola a ilustracje przygotował Paweł Mildner. To jedyna instytucja muzealna w Polsce poświęcona w całości badaniu i popularyzowaniu historii architektury oraz architektury współczesnej. Powstała w 1965 roku, początkowo jako oddział Muzeum Miasta Wrocławia, i działała wówczas pod nazwą Muzeum Architektury i Odbudowy. Mieści się w zabytkowym zespole dawnego klasztoru bernardynów, wzniesionym w drugiej połowie XV i na początku XVI wieku.

Muzeum Architektury realizuje programy i organizuje wydarzenia adresowane do architektów, historyków i szerszej publiczności. Przygotowuje wystawy, publikacje i współpracuje z władzami miejskimi przy ochronie i rewitalizacji architektonicznego dziedzictwa miasta. Prezentuje też projekty sztuki użytkowej oraz malarstwa i grafiki. Jako instytucja o największej we Wrocławiu przestrzeni wystawienniczej, muzeum gości wystawy i wydarzenia przygotowywane we współpracy z instytucjami kultury z całego świata.

Fundacja Form i Kształtów / Zoochitecture / IZA RUTKOWSKA

LAUREAT W KATEGORII INSTYTUCJE

Iza Rutkowska to projektantka i założycielka Fundacji Form i Kształtów oraz Studia Zoochitecture, wykładowczyni School of Form nominowana za projekt: „Jakie to zwierzę?” współprojektowanie w Zoochitecture Studio.

Prowadzi performatywne procesy projektowe dotyczące przestrzeni i jej użytkowników. Przykładowo, wspólnie z dziećmi stworzyła w Madrycie plac zabaw w postaci 120-metrowego węża, a od 5 lat prowadzi proces przekształceń Podwórka im. Wszystkich Mieszkańców we Wrocławiu zainicjowany pojawieniem się na podwórku 7-metrowego jeża. Projektuje interaktywne obiekty służące do katalizowania energii wybranej społeczności, a następnie pracuje z nimi na rzecz trwałych przekształceń przestrzeni. Tworzy place zabaw razem z dziećmi, podwórka wraz z mieszkańcami. Zajmuje się edukacją w procesie – angażuje interdyscyplinarne grupy studentów w bieżące działania terenowe tak, żeby później realizowali niezależne projekty odnosząc się do doświadczeń nabytych w praktycznym działaniu. Prowadzi działania edukacyjne dla licznych organizacji pozarządowych oraz domów kultury. Współpracuje z samorządami miast oraz instytucjami sztuki w Polsce i za granicą. Efekty jej pracy prezentowane były na całym świecie. http://formyiksztalty.pl/

JOANNA TARKOWSKA / Fundacja Wzornictwo i Ład

WYRÓŻNIENIE W KATEGORII INSTYTUCJE

Joanna Tarkowska to projektantka graficzna, działaczka społeczna i edukatorka oraz wiceprezeska Fundacji ,,Wzornictwo i Ład’’ działającej na rzecz poprawy jakości przestrzeni publicznej oraz animującej życie kulturalne i sąsiedzkie na warszawskim Mokotowie. W ramach fundacji prowadzi od 2017 roku Mikromiasto – przestrzeń działań kulturalnych i edukacyjnych oraz spotkań sąsiedzkich przy ulicy Narbutta 27a. Jest w szczególności odpowiedzialna za program warsztatów i wystaw. Od ponad roku prowadzi autorskie warsztaty architektoniczne dla dzieci z Ukrainy. W roku 2022 współtworzyła projekt „Nowa Szkolna Ulica”, polegający na aranżacji przestrzeni wokół warszawskich szkół, tak by zapewnić uczniom większe bezpieczeństwo i pomóc im w budowaniu relacji w przestrzeni pozaszkolnej. Poza pracą w fundacji zajmuje się projektowaniem graficznym i tworzeniem ilustracji. Interesuje się estetyką skandynawską i japońską oraz kulturą i historią antycznego Rzymu. http://wzornictwoilad.pl/

Katarzyna Szpernalowska / Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Gdańsku

LAUREATKA W KATEGORII SZKOŁY

Urodziła się w 1977 roku w Jaśle. Ukończyła studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nauczycielka dyplomowana przedmiotów artystycznych z dwudziestoletnim stażem. Absolwentka studiów podyplomowych Archikultura – edukator architektoniczny. W ramach innowacji pedagogicznych realizuje autorskie projekty edukacji architektonicznej uczące świadomego i uważnego spojrzenia na architekturę, np. „Zaspa jak plaster miodu”, „Gotycka tożsamość Gdańska” – w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8, „Na tropie ornamentu – architektura modernistycznej Gdyni”, „Na szlaku zygzaku – architektura Przymorza“ – w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 w Gdańsku, gdzie pracuje.

Kategorie

MEDIA AUDIOWIZUALNE

W kategorii Media audiowizualne wyróżniane są projekty filmowe, audiowizualne materiały edukacyjne, strony internetowe oraz działania w mediach społecznościowych. W drugiej polskiej edycji Golden Cubes Awards jury nie przyznało nominacji w tej kategorii.

PUBLIKACJE

Wśród publikacji nominowanych w konkursie znajdować się mogą książki, czasopisma oraz narzędzia edukacyjne. W tej kategorii jury postanowiło nominować Joannę Gusztę za jej publikacje – serię książek obrazkowych: „Miasto Potwór” i „Tu i Teraz!“, oraz wyróżnić projekt „Laboratorium Architektury” nakładem Muzeum Architektury we Wrocławiu.

Jury nominuje ten projekt ze względu na wysoki poziom artystyczny i kreatywną narrację. Obydwie książki z serii problematyzują temat miasta i są napisane przystępnym, potocznym językiem, co pozwala przyswajać podstawowe pojęcia i tematy związane z miastem nie tracąc przyjemności lektury. Mowa na przykład o sposobie funkcjonowania miasta, związanych z tym wyzwaniach i ograniczeniach, a także rozwiązaniach aktualnych problemów. Książki zachęcają do myślenia krytycznego.

– uzasadnienie jury

„Miasto Potwór“ ma uświadamiać dzieciom, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za miasto i możemy mieć wpływ na to, czy przestrzeń miejska jest przyjazna i piękna. Książka charakteryzuje się przystępnym językiem i atrakcyjnymi ilustracjami autorstwa Przemka Liputa, których wspólnym mianownikiem jest humor. Uczy podstaw estetyki i poczucia wspólnoty, przekazując je przy pomocy prostej historii i zestawu zasad umieszczonego na końcu. Książka, jako narzędzie edukacyjne, jest opublikowana wraz z towarzyszącym jej bezpłatnym scenariuszem warsztatów na portalu ADE (Architektura dla Edukacji) prowadzonym przez NIAiU.

Od autorki: „Ta książka to moja odpowiedź na wstęp do Wanny z kolumnadą Filipa Springera, w którym pisze on o tym, jak ważna i zaniedbana jest edukacja plastyczna (a tym bardziej przestrzenna). Starałam się stworzyć jakieś narzędzie na start, które stanie się punktem wyjścia do rozmów z dziećmi o mieście. Najbardziej zależało mi, żeby historia była dla nich angażująca i śmieszna”.

Temat przyjaznego miasta w kontekście rozwiązań ekologicznych i odporności na zmianę klimatu rozwija kolejny tom tych samych autorów, „Tu i teraz!“. Bohaterami książki są dzieci oprowadzające dinozaura (wybudzonego z hibernacji w lodowcu wskutek globalnego ocieplenia) po swoim mieście. Dzieci okazują się najlepszymi ekspertami od ekologii: „Dzieci, jak mało który dorosły, żyją tu i teraz. Uważnie przyglądają się światu i całkowicie poświęcają się swoim sprawom”.

Książkę–zeszyt zadań charakteryzuje dobry projekt i wysokiej jakości ilustracje oraz interaktywność. Projekt można rozwijać, jest także łatwo dostępny dzięki darmowej dystrybucji.

– uzasadnienie jury

„Laboratorium architektury” to pilotażowy program, który miał dwa cele: stworzyć propozycje aktywności włączających edukację architektoniczną do programu nauczania w klasach 1-3 szkoły podstawowej, oraz uwrażliwić dzieci (w tym te z niepełnosprawnościami) na przestrzeń, w której żyją. Na potrzeby dzieci, które nie mogły bezpośrednio uczestniczyć w projekcie, i dla wszystkich zainteresowanych wprowadzaniem elementów edukacji architektonicznej do swoich działań stworzono filmy przedstawiające poszczególne warsztaty oraz książkę zatytułowaną „Laboratorium architektury”. Jest to zestaw ćwiczeń o tej samej strukturze co projekt, opartych na zagadnieniach poruszanych w trakcie warsztatów. Może służyć nie tylko jako podstawa do zajęć, lecz także jako punkt wyjścia do własnych eksperymentów. Publikacja w formie 96-stronicowego zeszytu była dystrybuowana bezpłatnie wśród uczestników warsztatów, a także we wrocławskich bibliotekach, szkołach i innych instytucjach edukacyjnych. W planach jest rozwijanie projektu, m.in. rozszerzenie na inne grupy wiekowe.

INSTYTUCJE

Instytucje działające w obszarze edukacji architektonicznej dzieci i młodzieży to między innymi muzea, instytuty, organizacje pozarządowe oraz domy i ośrodki kultury. W tej kategorii niezależne jury główną nominację wręczyło projektowi „Jakie to zwierzę?” współprojektowanie w Zoochitecture Studio nadesłanemu przez Fundację Form i Kształtów / Zoochitecture / Izę Rutkowską, a wyróżnienie przyznało „Warsztatom architektonicznym dla ukraińskich dzieci” autorstwa Joanny Tarkowskiej z Fundacji Wzornictwo i Ład.

To innowacyjny projekt edukacyjny, w którym dzieci doświadczają architektury poprzez zabawę, a architektura jest postrzegana z perspektywy dziecka. Działanie polega na fizycznym doświadczeniu, bliskiej współpracy i aktywnej obecności w przestrzeni publicznej. Dzięki pracy w terenie uczestnicy i uczestniczki mogą uczyć się nowych umiejętności i sposobów działania, takich jak interaktywne projektowanie miejskie, zaangażowanie w życie społeczne czy myślenie abstrakcyjne. Projekt rozwija wyobraźnię i nieszablonowe myślenie. Ponadto reprezentuje bezprzykładny szacunek dla dziecka jako aktywnego uczestnika. Jest także wizualny atrakcyjnie i bardzo łatwy w adaptacji.

– uzasadnienie jury

Zoochitecture to pierwsze na świecie studio projektowe, w którym współpracownikami są dzieci. W studio powstają projekty obiektów, budynków i przestrzeni publicznych. Praca rozpoczyna się od szukania odpowiedzi na pytanie „Jakie to zwierzę?”. Rzuty budynków traktowane są jak mapa, która ułatwia  poruszanie się po terenie i odnalezienie się w skali. Dzieci wypatrują w nich kształtów zwierząt. Uwzględniając ich cechy nadają im interaktywne funkcje przestrzeni.

Od autorki, Izy Rutkowskiej: „Angażowanie dzieci w procesy projektowe daje im poczucie sprawczości. Ich głos nie był dotychczas uwzględniany w procesach projektowania przestrzeni publicznych. Zapraszając do działań kolejne osoby dokonujemy ANIMA(LIZA)CJI przestrzeni czyli nadania osobowości miejscu – po to, żeby inaczej je odczuwać i w konsekwencji urządzać po swojemu“.

Cechy które wyróżniają projekt to: niski koszt, bezproblemowa powtarzalność, możliwość obcowania z językiem projektowym mistrzów architektury. Projekt to interdyscyplinarne doświadczenie edukacyjne, dzięki któremu dzieci mogą poczuć się jak architekci. Efekty materialne warsztatów są estetycznie spójne.

– uzasadnienie jury

Warsztaty architektoniczne dla dzieci ukraińskich zostały zorganizowane w maju 2022 roku w Mikromieście, prowadzonym przez Fundację Wzornictwo i Ład miejscu.

Od autorki, Joanny Tarkowskiej: „Według psychologów dzieci lepiej sobie radzą z traumą, gdy tworzą makiety architektoniczne. Te dzieci uciekły z kraju, w którym całe miasta legły w gruzach, więc budowanie, nawet w dziecięcej skali, daje im poczucie sprawczości. Warsztaty mają efekt terapeutyczny, pozwalają im uwierzyć, że odbudowa jest możliwa, a zniszczenia tymczasowe. Co ciekawe – Warszawa jest wspaniałym przykładem miasta, które zostały odbudowane po zniszczeniach. Pokazuję ukraińskim dzieciom, że wszystko można odbudować. I że może w przyszłości któreś z nich będzie aktywnie uczestniczyć w projektowaniu nowych ukraińskich miast“.

W trakcie warsztatów dzieci budowały makiety z materiałów z odzysku – opakowań, znalezionych w parku patyków czy kamieni. Każdy warsztat zaczynał się pokazem slajdów, z których dzieci mogły się dowiedzieć, że można mieszkać w różnych miejscach i warunkach. Nawet domek na drzewie może być wspaniałym miejscem do życia. Każdy warsztat podejmował inny temat (miasto, most, domek na drzewie) i wprowadzał wiedzę o słynnych budynkach (jak wieża w Pizie) czy znanych architektach (jak Kengo Kuma).

SZKOŁY

W tej kategorii nagradzane są projekty edukacyjne realizowane przez nauczycieli i uczniów. W drugiej polskiej edycji konkursu Golden Cubes Awards nominację od jury otrzymała Katarzyna Szpernalowska (Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Gdańsku) za projekt „Na szlaku zygzaku‘‘.

Projekt w oryginalny sposób pomaga zrozumieć architekturę. Uczestnicy są zachęcani do poszukiwań interesujących form w swoim otoczeniu, a następnie do aktywnej zabawy z formami i kształtami oraz reinterpretowania ich w abstrakcyjny sposób. W ten sposób uczestnicy uczą się dostrzegać i rozpoznawać formy i konstrukcje architektoniczne oraz uwrażliwiają się na ich obecność w otoczeniu. Warto również wspomnieć o terapeutycznym charakterze projektu. Co więcej, dzięki swojej prostocie i spójności projekt jest łatwy w adaptacji.

– uzasadnienie jury

Społeczność Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Gdańsku została jakiś czas temu przeniesiona do innego budynku, na modernistycznym osiedlu z lat 60. Projekt „Na szlaku zygzaku“ miał na celu oswojenie nowego miejsca. Motyw zygzaka powtarza się w konstrukcji i detalu budynku. Ten starożytny symbol wody stał się dla uczestników projektu kodem miejsca. Uczniowie podczas spacerów architektonicznych, plenerów fotograficznych, ćwiczeń rzeźbiarskich szukali tego motywu i próbowali go rozpoznać. Celem skierowanego do 15-17-latków projektu była nauka uważnego, świadomego patrzenia na architekturę. Zajęcia inspirowały uczestników do własnych poszukiwań, dały im satysfakcję z samodzielnego odkrywania detali, dokumentowania ich i reprodukowania we własnych pracach.

Jury

Wyboru laureatów w drugiej polskiej edycji dokonywało niezależne jury, w skład którego weszli architekci, animatorzy i edukatorzy. W związku z dużą liczbą bardzo ciekawych projektów, wybór nie należał do najłatwiejszych. Jury składało się z pięciu osób.

Magda Grabowska-Wacławek / BOVSKA – wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów, artystka wizualna, ilustratorka. Absolwentka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina oraz Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.  Nominowana między innymi do Fryderyków za Debiut Muzyczny w 2016 roku oraz do MTV Europe Music Award. Za sobą ma koncerty na najważniejszych festiwalach w kraju. Wydała 5 studyjnych albumów: „Kaktus”, „Pysk”, „Kęsy”, „Sorrento‘‘ i „Dzika“.

Jan Körbes jest kluczową częścią holenderskiego kolektywu artystów i architektów REFUNC. Zajmuje się projektowaniem zrównoważonym i eksperymentalną architekturą z odpadów w kontekście wybranych lokalizacji. Specjalizuje się w nadawaniu nowego przeznaczenia rzeczom i materiałom, które wydają się bezużyteczne. Bada granice definicji zamieszkiwania i projektowania przestrzeni publicznej oraz prywatnej. Eksperymentuje, inspiruje i inicjuje nowe rozwiązania służące dobru planety.  https://refunc.nl/

Agnieszka Rasmus-Zgorzelska – absolwentka anglistyki na UW i podyplomowej urbanistyki na WA PW; studiowała także na wydziale studiów międzykulturowych na Warwick University w UK. Współtwórczyni, członkini zarządu i wydawczyni w Fundacji Centrum Architektury (www.centrumarchitektury.org). Tłumaczka książek o architekturze, autorka tekstów, dziennikarka i redaktorka publikacji książkowych i prasowych. Kuratorka wystaw architektonicznych i wydarzeń na styku architektury i innych dziedzin. Współtwórczyni podkastowego Radia Architektura www.radioarchitektura.pl

Jakub Szczęsny jest pierwszym polskim architektem, którego projekt, Dom Kereta, znalazł się w kolekcji stałej Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku. Jego instalacje można znaleźć w przestrzeniach publicznych Polski, Izraela, w USA i w Kazachstanie. Interesuje go popularyzacja wiedzy o przestrzeni i architekturze, dlatego współtworzył i prowadził programy z tego zakresu dla kanałów Domo +, TVP1 i Polsat. W 2021 roku debiutował jako autor książką „Witaj w świecie bez architektów” wydaną przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Więcej informacji: http://www.szcz.com.pl

Dariusz Śmiechowski – architekt i nauczyciel akademicki ASP w Warszawie (Wydział Architektury Wnętrz), gdzie m.in. prowadzi przedmiot Projektowanie Partycypacyjne. Do najważniejszych zainteresowań twórczych, edukacyjnych i badawczych zalicza architekturę zrównoważoną, publicystykę i krytykę architektoniczną oraz działania w ramach powszechnej edukacji architektonicznej (warsztaty, konferencje, projekty i programy edukacyjne, publikacje). Współpracuje z organizacjami i mediami związanymi z architekturą i kulturą przestrzeni.

Nagroda

Nominowani w ramach polskiej edycji konkursu mają okazję współtworzyć wystawę organizowaną przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, a następnie zaprezentować się podczas międzynarodowej odsłony konkursu. Celem wystawy jest popularyzacja wybranych projektów i ich twórców oraz tworzenie pola do dyskusji na temat polskiej powszechnej edukacji architektonicznej i jej najciekawszych praktyk. Ekspozycji towarzyszyć będzie program wydarzeń, podczas którego publiczność będzie miała okazję poznać edukatorów i na własnej skórze przetestować ich działania.

Nominowani z każdej kategorii otrzymują statuetkę K-dronu. K-dron jest nowym kształtem geometrycznym odkrytym przez projektanta Janusza Kapustę. K-dron ma dwie przeciwne, równe części, które dopełniają się i są jakby przestrzennym odpowiednikiem starożytnego chińskiego symbolu Yin i Yang. Jeden czarny i jeden biały K-dron połączone razem tworzą sześcian. Cztery takie sześciany tworzą na kwadratowej powierzchni dowolny wzór. Przekręcając je możemy tworzyć nowe układy. Cztery sześciany K-dronowe tworzą 38 416 kombinacji. W koncepcji statuetki autor wykorzystał dwie powyżysze właściwości K-dronu: Yin i Yang, czyli połączenie sprzeczności i 38 416 kombinacji. Najbardziej fundamentalne przeciwieństwa to: materia – forma, realność – duchowość, niebo – ziemia, a na gruncie architektury projekt – realizacja. Pierwszą stronę tak wyrażonej sprzeczności symbolicznie reprezentuje K-dron wykonany z betonu, drugą – przezroczysty wydruk 3D. Jeżeli każdy z 4 zwycięzców może ze swoją nagrodą – jeden K-dronowy sześcian – utworzyć tylko 14 płaskich układów (patrz poniżej) wszyscy razem z czterema K-dronowymi sześcianami – mogą ich utworzyć 38 416. Pozwala to w metaforyczny sposób wyartykułować sens i bogactwo grupowych, wspólnych działań.

Kolofon

  • UIA Golden Cubes Awards, komisarze międzynarodowi konkursu: Heba Safey Eldeen, Suzanne de Laval
  • UIA Polska Golden Cubes Awards: Katarzyna Domagalska
  • Golden Cubes Awards Polska, komisarz konkursu: Anna Czarnota
  • Współpraca: Filip Jankowski
  • Redakcja: Agnieszka Rasmus-Zgorzelska
  • Tłumaczenia: Agnieszka Rasmus-Zgorzelska
  • Komunikacja: Dominik Witaszczyk, Joanna Krupa
  • Projekty graficzne: Katarzyna Nestorowicz

Wyniki etapu międzynarodowego

Więcej informacji